• Stella Nepal

Skolstart 2018

Uppdaterad: 1 maj 2019

Hösten är på så många vis en nystart som medbringar nya möjligheter. Sommaren 2018 har varit en händelserik preiod för StellaStar. Tack vare ert underbara stöd har stipendieprojektet kommit igång på allvar och barnen i Nuwakot-området får äntligen den utbildning som de förtjänar. Nuwakot är ett av de områden som drabbades värst av jordbävningarna och på grund av sin placering i landet samt omgivande terräng, är det svårt för hjälporganisationer att nå fram. Det gör att barnen i dessa byar är extra utsatta och i behov av vår hjälp.


Utöver stipendieprojektet där 50 barn löpande får det de behöver för att genomföra sin utbildning har StellaStar gjort flera punktinsatser. Bland annat har 25 barn i Chipling village fått olika böcker, skoluniformer, pennor och annat material som möjliggör deras fortsatta skolgång. Vidare har StellaStar köpt in 40 skolbänkar och stolar, så att barnen i Betini village inte längre behöver sitta på golvet i klassrummen. Detta var något som verkligen förbättrade deras arbetsmiljö då klassrummen fylls med vatten, löv och annan bråte under monsunsäsongen.

Det är grundläggande för StellaStar att jobba med långsiktiga lösningar. Därför anser vi att det är betydligt bättre att höja nivån på utbildningen i byarna, istället för ta barn från deras familjer och skicka dem till Kathmandu. Problemet har länge varit att kvaliteten på utbildningen i byarna har varit så låg att barnen inte har en chans att klara de prov som krävs för att komma in på en högre utbildning. Det betyder att många föräldrar väljer att skiljas från sina barn och skicka dem till huvudstaden där de arbetar som hembiträden i utbyte mot att de får gå i skolan. Dock är det många av barnen som arbetar så mycket att de inte hinner med skolan, om de ens får gå för sin värdfamilj. Vidare är det självklart inte en önskvärd situation att splittra familjer på det viset.


Tillsammans med organisationen Seven Women gör StellaStar det möjligt för fler familjer att hålla ihop, samtidigt som barnen får en utbildning som ger dem möjlighet att vidareutbilda sig – om det är det de vill.


Vi kommer tack vare ert fantastiska stöd fortsätta detta arbete under det nya läsåret.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

En liten uppdatering från Nepal (på engelska)

Namaste Sofia and Stella Star Team from Nepal, I just wanted to give you some background information on this village so you can understand why we have decided to partner with the school in this partic