VÅRA PROJEKT I NEPAL

Nepal är ett av världens vackraste men fattigaste länder. Dess befolkning står ständigt inför oväntade utmaningar såsom jordbävningar, översvämningar, svält och sjukdom.

De största farorna för de nepalesiska barnen är dock andra människor: misshandel, barnäktenskap, sexuella övergrepp, barnarbete och trafficking.

Att gå i skolan är en lyx många barn inte ens vågar drömma om i en verklighet så präglad av fattigdom och ojämställdhet. 

Många familjer har knappt möjlighet att förse sina egna med tak över huvudet eller mat på bordet. Drömmen om en utbildning är än mer avlägsen för dessa barn. Detta gäller särskilt för familjer som bor isolerat på den nepalesiska landsbygden.

STELLA Nepals initiativ handlar därför om att ändra detta, på plats, direkt och med små men effektiva medel. 

 

Vårt arbete handlar om att hjälpa barnen få tillgång till skolgång och därmed långsiktigt förändra deras situation och framtidsutsikt. 

PÅGÅENDE

PÅGÅENDE

STIPENDIEPROJEKTET

Stipendieprojektet möjliggör skolgång för barn i Nuwakot-området på den nybyggda jordbävningssäkra skolan. 

Projektet satte igång i oktober 2016. Under 2016 planerades bygget av en jordbävningssäker skola, något som STELLA Nepal ursprungligen skulle sponsra. Nepalesiska staten möjliggjorde dock bygget på egen hand. 

 

Pengarna som STELLA Nepal skulle bidragit med kunde istället komma till nytta på annat vis, genom att dela ut stipendier som bidrar till barns skolgång.

 

STELLA Nepal har mottagit både bilder och beskrivningar på de flickor som deltagit i projektet samt budgetar över samtliga barns kostnader för bland annat skolgång och skoluniformer.

 

STELLA Nepal är mycket stolt över projektets framgång och samarbetet med Seven Women

projekt

projekt

TRÖJPROJEKTET

Tröjprojeketet stöttar skolbarnens behov för varma kläder under vintermånaderna.

 

Temperaturen kan bli riktigt låg samtidigt som skolorna saknar isolering och således blir iskalla. Många barn tvingas därför att stanna hemma från skolan av den enkla anledningen att de saknar varma kläder att ha på sig.

 

Något så grundläggande som tillräckligt varma kläder ska inte få hindra dessa barn från att få en utbildning.

Beslutet om insamlingen till första omgången av Tröjprojektet togs efter ett samtal med vår kontaktperson i Seven Women.

STELLA Nepal tog hjälp av sina medmänniskor och samlade ihop hela 5650 kr vilket räckte till att ca 80 barn fick varma tröjor i den första omgången. Totalt har 150 tröjor delats ut.

Litteraturprojektet

Litteraturprojektet riktar sig till att lära sig nepalesiska kvinnor att lära sig läsa, skriva och räkna.

STELLA Nepal anser att genom att stärka mödrar, förbättrar vi direkt levnadsvillkoren för deras barn.

 

Många kvinnor är nämligen helt beroende av sina män. En så simpel sak som att handla mat till sina barn är inte möjligt för dessa kvinnor då de inte kan räkna och därför har oerhört begränsat inflytande i familjens ekonomi.

 

Dessa kvinnor har ingen chans att ge sina barn mat på bordet då de inte ens kan köpa grönsaker själva eftersom de inte vet hur mycket växel de ska få tillbaka efter handeln.

 

Det första projektet genomfördes under sommaren 2016 där ca 500 nepalesiska kvinnor lärde sig läsa, skriva och räkna.

 

Flera av kvinnorna som deltog i 2016 har nu startat egna små verksamheter där de även anställt andra kvinnor.

 

Detta leder i sin tur till att kvinnorna kan bidra till familjens ekonomi och att fler barn får chansen att gå till skolan – och vara just barn.

PUNKTINSATSER

STELLA Nepal har kontinuerlig kontakt med den lokala organisationen Seven Women.

 

Genom detta samarbete genomförs olika punktinsatser baserade på akuta behov.

 

Detta har bland annat resulterat i inköp av skoluniformer, diverse skolmaterial och betalning av olika avgifter.

 

Under 2015 var arbetet färgat av de förödande konsekvenser jordbävningarna orsakade och stor del av arbetet var fokuserat på återuppbyggnad.

TIDIGARE

Stipendieprojektet


Stipendieprojektet möjliggör skolgång för barn i Nuwakot-området på den nybyggda jordbävningssäkra skolan. Projektet satte igång i oktober 2016. Under 2016 planerades bygget av en jordbävningssäker skola, något som STELLA Nepal ursprungligen skulle sponsra. Nepalesiska staten möjliggjorde dock bygget på egen hand. Pengarna som STELLA Nepal skulle bidragit med kunde istället komma till nytta på annat vis, genom att dela ut stipendier som bidrar till barns skolgång. STELLA Nepal har mottagit både bilder och beskrivningar på de flickor som deltagit i projektet samt budgetar över samtliga barns kostnader för bland annat skolgång och skoluniformer. STELLA Nepal är mycket stolt över projektets framgång och samarbetet med Seven Women.
Tröjprojektet


Tröjprojeketet stöttar skolbarnens behov för varma kläder under vintermånaderna. Temperaturen kan bli riktigt låg samtidigt som skolorna saknar isolering och således blir iskalla. Många barn tvingas därför att stanna hemma från skolan av den enkla anledningen att de saknar varma kläder att ha på sig. Något så grundläggande som tillräckligt varma kläder ska inte få hindra dessa barn från att få en utbildning. Beslutet om insamlingen till första omgången av Tröjprojektet togs efter ett samtal med vår kontaktperson i Seven Women. STELLA Nepal tog hjälp av sina medmänniskor och samlade ihop hela 5650 kr vilket räckte till att ca 80 barn fick varma tröjor i den första omgången. Totalt har 150 tröjor delats ut.
Litteraturprojektet


Litteraturprojektet riktar sig till att lära sig nepalesiska kvinnor att lära sig läsa, skriva och räkna. STELLA Nepal anser att genom att stärka mödrar, förbättrar vi direkt levnadsvillkoren för deras barn. Många kvinnor är nämligen helt beroende av sina män. En så simpel sak som att handla mat till sina barn är inte möjligt för dessa kvinnor då de inte kan räkna och därför har oerhört begränsat inflytande i familjens ekonomi. Dessa kvinnor har ingen chans att ge sina barn mat på bordet då de inte ens kan köpa grönsaker själva eftersom de inte vet hur mycket växel de ska få tillbaka efter handeln. Det första projektet genomfördes under sommaren 2016 där ca 500 nepalesiska kvinnor lärde sig läsa, skriva och räkna. Flera av kvinnorna som deltog i 2016 har nu startat egna små verksamheter där de även anställt andra kvinnor. Detta leder i sin tur till att kvinnorna kan bidra till familjens ekonomi och att fler barn får chansen att gå till skolan – och vara just barn.

Stipendieprojektet


Stipendieprojektet möjliggör skolgång för barn i Nuwakot-området på den nybyggda jordbävningssäkra skolan. Projektet satte igång i oktober 2016. Under 2016 planerades bygget av en jordbävningssäker skola, något som STELLA Nepal ursprungligen skulle sponsra. Nepalesiska staten möjliggjorde dock bygget på egen hand. Pengarna som STELLA Nepal skulle bidragit med kunde istället komma till nytta på annat vis, genom att dela ut stipendier som bidrar till barns skolgång. STELLA Nepal har mottagit både bilder och beskrivningar på de flickor som deltagit i projektet samt budgetar över samtliga barns kostnader för bland annat skolgång och skoluniformer. STELLA Nepal är mycket stolt över projektets framgång och samarbetet med Seven Women.
Tröjprojektet


Tröjprojeketet stöttar skolbarnens behov för varma kläder under vintermånaderna. Temperaturen kan bli riktigt låg samtidigt som skolorna saknar isolering och således blir iskalla. Många barn tvingas därför att stanna hemma från skolan av den enkla anledningen att de saknar varma kläder att ha på sig. Något så grundläggande som tillräckligt varma kläder ska inte få hindra dessa barn från att få en utbildning. Beslutet om insamlingen till första omgången av Tröjprojektet togs efter ett samtal med vår kontaktperson i Seven Women. STELLA Nepal tog hjälp av sina medmänniskor och samlade ihop hela 5650 kr vilket räckte till att ca 80 barn fick varma tröjor i den första omgången. Totalt har 150 tröjor delats ut.
Litteraturprojektet


Litteraturprojektet riktar sig till att lära sig nepalesiska kvinnor att lära sig läsa, skriva och räkna. STELLA Nepal anser att genom att stärka mödrar, förbättrar vi direkt levnadsvillkoren för deras barn. Många kvinnor är nämligen helt beroende av sina män. En så simpel sak som att handla mat till sina barn är inte möjligt för dessa kvinnor då de inte kan räkna och därför har oerhört begränsat inflytande i familjens ekonomi. Dessa kvinnor har ingen chans att ge sina barn mat på bordet då de inte ens kan köpa grönsaker själva eftersom de inte vet hur mycket växel de ska få tillbaka efter handeln. Det första projektet genomfördes under sommaren 2016 där ca 500 nepalesiska kvinnor lärde sig läsa, skriva och räkna. Flera av kvinnorna som deltog i 2016 har nu startat egna små verksamheter där de även anställt andra kvinnor. Detta leder i sin tur till att kvinnorna kan bidra till familjens ekonomi och att fler barn får chansen att gå till skolan – och vara just barn.

JORDBÄVNING 2015

Under 2015 samarbetade STELLA Nepal med Child Street to School och stöttade deras olika verksamheter.

 

STELLA Nepal har bidragit med matpengar till barnen på hemmet Kopila Filosofiska samt filtar, madrasser och kuddar till deras drop in-center Kopila Ghar.  Insatserna gjorde så att verksamheten kunde expanderas och därmed ta emot fler barn.

 

I samband med jordbävningen stärktes samarbetet med Child Street to School. STELLA Nepal valde att skicka ner ytterligare bidrag för att kunna hjälpa så många som möjligt samt upprätta tio stycken ”Children friendly zones” som i jordbävningssituationen verkade som temporära lärcenter och skyddszoner för barn som förlorat sina föräldrar i jordbävningen.

 

”Children friendly zones” blev en plats där barn kunde fortsätta sin skolgång trots att flertalet skolor förstördes och en plats där de också var skyddade mot bland annat trafficking.